Jurering

Vaak een lastig iets om uit te leggen, maar we proberen het!

Men kan op twee manieren punten verdienen en wel op tijd en op afstand.

PUNTEN OP BASIS VAN TIJD: Elke etappe kan bestaan uit een aantal deeletappes.

· Voor elke deeletappe wordt een ideale tijd vastgesteld.

· De ideale tijd wordt bepaald aan de hand van een gemiddelde van 3 verschillende routeplanners, te weten: Google Maps, Tom Tom en here.com.(voor instellingen zie roadbook)

· In elke deeletappe zijn punten te behalen.

· Het doel is om de ideale tijd zo goed mogelijk te benaderen. Het team dat exact de ideale tijd rijdt krijgt 500 punten. Elke minuut meer dan de ideale tijd levert 1 punt minder op.

· Sneller dan de ideale tijd levert dubbel straftijd (Als je bv 5 minuten sneller bent dan de ideale tijd, krijg je een puntenaftrek van 2 x 5 minuten is 10 punten).

· Er wordt streng gelet op de gereden snelheden

· Overschrijding van de maximaal toegestane Snelheid is NIET toegestaan. Geconstateerde overtredingen worden gestraft met puntenaftrek. Te hard rijden, wordt bestraft met een gele kaart en -10 punten. Er wordt wel een kleine marge gehanteerd om bv inhalen mogelijk te maken, dit houd in dat men max. 2 pulsen te hard mag rijden om veilig inhalen mogelijk te maken.( elke 30 sec is er een pulse)

· Men kan meerdere gele kaarten per etappe behalen.

· Bij grove overschrijding van de maximum snelheid (>30 km) volgt direct uitsluiting voor de hele etappe en 0 punten.

· Bij extreem slecht weer (te bepalen door de organisatie), wordt de ideale tijd aangepast. Alle deelnemers worden daarvan op de hoogte gebracht.

· Nadat het laatste team een checkpoint gepasseerd is, wordt de ideale tijd vermeld op onze website en worden de behaalde punten vermeld in het (tussen)klassement

· Als een team een checkpoint (= opgegeven coördinaat) heeft bereikt, moet men direct bellen met de BackOffice. Men ontvangt dan een nieuw coördinaat of opdracht voor de volgende deeletappe

· Wachttijd voor de bootovertocht worden niet in mindering gebracht op de totaal verstreken tijd.

· Er is wel een streeftijd waarop de teams binnen moeten zijn. ( max. ideale tijd plus 25%)

· Er is geen aftrek bij bv wegomleggingen om welke reden dan ook.

PUNTEN OP BASIS VAN AFSTAND:

· Het team met de minst gereden kilometers krijgt het maximale aantal van 500 punten, elke kilometer meer levert 1 punt minder op.

· De kilometerstand wordt zowel digitaal via Track & Trace systeem als op papier genoteerd bij vertrek en bij de finish.

· Het Track & Trace programma registreert de gereden kilometers, waardoor manipulatie van de kilometerteller zinloos is en zelfs tot diskwalificatie leidt.

· Bij grote verschillen of incomplete data is het Track & Trace altijd leidend!

· De Teams moeten elk checkpoint aan doen. Als het team een checkpoint heeft bereikt, moet men bellen met de backoffice en word de tijd genoteerd. Tevens dient u uw motor uit te zetten om Track & Trace te resetten. Het is niet toegestaan om binnen een straal van 20 km van een checkpoint onnodig stil te staan om zodoende tijd te laten verstrijken om de ideale tijd te halen.

· U krijgt een nieuw coördinaat voor de volgende deel van de etappe.

· De tijd van de nieuwe etappe gaat in zodra u uw motor start. Dit met een maximum van 30 minuten

Ideale tijd is bijvoorbeeld 3 uur en 30 minuten

5 minuten voorbij de ideale tijd levert 500-5= 495 punten op

5 minuten te vroeg x factor 2 =10 strafpunten

10 minuten van de ideale tijd levert 500-10= 490 punten op

Daarnaast blijft het klassement voor de minste gereden kilometers van kracht. Dit klassement geldt ook per deeletappe. Het team dat de deeletappe aflegt in de minste kilometers krijgt het maximale aantal punten (500).

De punten voor de tijd en voor de afgelegde kilometers worden bij elkaar opgeteld om het dagklassement en uiteindelijk het eindklassement te bepalen.

Onderstaand voorbeeld is de gereden afstand van 3 teams tijdens een deeletappe:

Aan de hand van het voorbeeld heeft Team C de kortste afstand gereden en behaalt de optimale score van punten. Per te veel gereden km wordt er een punt afgetrokken, dus;

Team A heeft 500-1 = en Team B heeft 500-6 =

Elk team krijgt in de gehele Wine Challenge toe gewezen. De joker kun je inzetten bij aanvang van een (deel)etappe, dus niet achteraf! Het is dus aan jullie om een inschatting te maken of jullie in de komende (deel)etappe goed genoeg zullen zijn om alle punten te verdubbelen. Houd met het inzetten van de Joker rekening met weersomstandigheden, afstanden, vermoeidheid andere teams. De Joker zorgt er voor dat jullie punten worden verdubbeld en meegenomen alleen in het totaal klassement. (dus niet in de etappe zelf)

Kies dus verstandig een etappe waarvan jullie overtuigd zijn, dat jullie het dichtst bij de ideale tijd en / of afstand zullen zitten.

Voorbeeld:

Team A: (deel)etappe zonder Joker: 1000 punten. Etappe met Joker: 2000 punten

Team B: (deel)etappe zonder Joker: 840 punten. Etappe met Joker 1680 punten

Advertentie